Lapsen oikeus yksityisyyteen

Lapsen yksityisyyteen ei saa puuttua mielivaltaisesti tai laittomasti eikä hänen kunniaansa tai mainettansa saa laittomasti halventaa (YK:n lapsen oikeuksien sopimus, artikla 16).

Digitaalisissa ympäristöissä on tärkeää:

  • suojata omat yksityiset tiedot ja huolehtia niiden ajantasaisesta suojauksesta.
  • ymmärtää palveluiden käyttöehdot ja sen mihin esimerkiksi henkilötietoja voidaan käyttää
  • nähdä seurauksia, mitä yksityisten tietojen leviäminen tai vuotaminen voi aiheuttaa
  • ymmärtää Suomen lain raamit omalle toiminnalle verkossa
  • kunnioittaa toisten oikeutta yksityisyyteen
  • huomata, jos verkossa tapahtuu syrjintää.

Yksityisen ja julkisen keskustelun rajoja digitaalisissa ympäristöissä voi olla vaikea vetää. Henkilötietojen jakamista voi itse kontrolloida, mutta sitä ei ole aina tehty kovin helpoksi. Yksityistiedon arvoa on vaikea määrittää. Yksityisen kuvan tai videon leviäminen on noloa ja tietojen vuotaminen vääriin käsiin voi aiheuttaa häpeää.

Lapsella on oikeus yksityisyyteen myös vanhempien ja lapsen kanssa työskentelevien aikuisten osalta. Lapseen liittyvien tietojen ja kuvien julkaiseminen voi loukata lapsen yksityisyyttä, jos lapsi ei anna julkaisuun lupaa. Aikuiset saattavat ymmärtämättömyyttään julkaista kuvia tai tietoja, joita lapset eivät halua julkaistavan.

Lapsille ja nuorilla ei ole välttämättä käytännön keinoja puuttua aikuisten toimintaan, joka loukkaa lasten ja nuorten kunniaa ja yksityisyyttä. Vanhemmilla on kuitenkin ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta ja kehityksestä myös digitaalisen median käyttämisessä. Lapsen edun on määrättävä heidän toimintaasa (18 artikla).

Mitä voin tehdä?

  • Olen lapsi tai nuori
  • Olen vanhempi, opettaja tai muu lapsen kanssa toimiva aikuinen
  • Olen päättäjä tai median edustaja

Lue lisää: