Lapsella on oikeus tietoon ja osallisuuteen

Lapsella on oikeus ilmaista vapaasti mielipiteensä, hakea, vastaanottaa ja levittää kaikenlaisia tietoja ja ajatuksia siten, että lapsi kunnioittaa muiden oikeuksia ja mainetta (YK:n lapsen oikeuksien sopimus, artikla 13).

Lapsen tulee saada vapaasti ilmaista näkemyksensä häntä koskevissa asioissa (artikla 12).

Lapsen tulee saada tietoa monenlaisista kansallisista ja kansainvälisistä lähteistä, joiden toiminta tähtää erityisesti hänen sosiaalisen, hengellisen ja moraalisen hyvinvointinsa, terveytensä ja mielenterveytensä edistämiseen (artikla 17).

Digitaalisissa ympäristöissä on tärkeää:

  • osallistua keskusteluun, niin että tulee kuulluksi ja ymmärretyksi
  • erottaa fakta, fiktio, mielipide, uutinen ja mainos toisistaan
  • päästä ulos omasta ”digikuplasta” – saada tietoa useasta lähteestä ja eri näkökulmista
  • löytää ymmärrettävää ja itselle sopivaa sisältöä
  • ymmärtää, että sananvapaus ei oikeuta vihapuheeseen tai muuhun epäasialliseen käytökseen

Lapsi on utelias ja oikeutettu tutkimaan maailmaamme digitaalisin välinein. Se ei välttämättä ole aina helppoa, jos ei ymmärrä miten verkko toimii ja miten tietoa tuotetaan. Lapsille on oltava tarjolla tietolähteitä, joita on helppo ymmärtää. Lähteiden monipuolinen käyttö ja sisältöjen kriittinen arviointi ovat tärkeitä taitoja, joiden kehittämiseen lapsi tarvitsee tukea.

Lapsen näkökulmasta myös digitaalisissa ympäristöissä vaikuttaminen ja osallisuuden mahdollisuudet verkossa voivat tuntua merkityksettömälle, vaikka juuri näistä aineksista rakennetaan tulevaisuuden digitaalista osaamista. Siksi on tärkeää, että lapsia kannustetaan kertomaan ajatuksiaan ja että heitä kuullaan digitaalisissa ympäristöissä.

Mitä voin tehdä?

  • Olen lapsi tai nuori
  • Olen vanhempi, opettaja tai muu lapsen kanssa toimiva aikuinen
  • Olen päättäjä tai median edustaja

Lue lisää: