Lapsella on oikeus suojeluun

Lasta tulee suojella digitaalisen median ympäristöissä kaikelta hyväksikäytöltä (YK:n Lapsen oikeuksien sopimus, 19 artikla), seksuaaliselta riistolta ja seksuaaliselta hyväksikäytöltä (34 artikla) sekä muilta hyväksikäytön muodoilta, jotka ovat haitallisia lapsen hyvinvoinnille (36 artikla).

Lasta tulee suojella myös heidän hyvinvoinnilleen vahingolliselta aineistolta (artikla 17 e). Väärinkäytösten uhriksi joutunutta lasta on autettava toipumaan ja sopeutumista yhteiskuntaan on edistettävä. Toipumisen ja sopeutumisen on tapahduttava ympäristössä, joka edistää lapsen terveyttä, itsekunnioitusta ja ihmisarvoa (39 artikla).

Digitaalisissa ympäristöissä on tärkeää:

 • hankkia turvallisuustaitoja, jotta voi suojautua ahdistelu- ja häirintäyrityksiltä
 • tunnistaa tilanteet, joissa hyväksikäyttöä tapahtuu ja puuttua niihin
 • kertoa turvalliselle ihmiselle, jos joutuu hyväksikäytön tai kaltoinkohtelun uhriksi
 • sanoa ei, vaikka tilanne voi tuntua oudolle ja epämiellyttävälle
 • saada levinneet kuvat ja videot pois verkosta.

Digitaaliset ympäristöt ovat tärkeitä kasvun ja kehityksen paikkoja lapsille ja nuorille. Vertaisilta saa neuvoja ja anonyyminä voi kysellä rohkeasti asioista, jotka mietityttävät. Verkossa voi tutustua ihmisiin ja jutella itselle tärkeistä asioista. Lapsella on oikeus solmia suhteita ja keskustella itselleen tärkeistä asioista.

Digitaalisissa ympäristöissä tapahtuva seksuaalinen hyväksikäyttö, ahdistelu ja häirintä koskettaa monia nuoria. Omien kuvien ja videoiden tuottaminen ja jakaminen voi aiheuttaa monenlaista harmia. Digitaaliset laitteet ja ympäristöt eivät itsessään altista lasta seksuaaliselle hyväksikäytölle, vaan kyse on ihmisten välisistä suhteista.

Lapselle on tärkeää, että hänen verkossa oleviin ystäviin suhtaudutaan lähtökohtaisesti positiivisesti. Lasten ja nuorten kanssa on puhuttava ihmisten kohtaamisesta digitaalisissa yhteisöissä: tunteista, seksuaalisuudesta ja niihin liittyvistä myönteisistä ja kielteisistä ilmiöistä ikätasoisesti. On tärkeää kuunnella, kun lapsi puhuu kokemuksistaan.

Lapsella on oikeus pysyä turvassa ja kieltäytyä vuorovaikutuksesta, jos se tuntuu inhottavalle. Aikuisten tehtävä on varmistaa, että verkkoympäristöt ja yhteisöt ovat turvallisia ja lapsi saa apua välittömästi jos tilanne käy tukalaksi. Lapsille ja nuorille suunnatuista tuki- ja neuvontapalveluista on levitettävä tietoa ja vahvistettava lapsen selviytymistaitoja.

Mitä voin tehdä?

 • Olen lapsi tai nuori
 • Olen vanhempi, opettaja tai muu lapsen kanssa toimiva aikuinen
 • Olen päättäjä tai median edustaja

Lue lisää:

 • Nettivihje.fi on vihjepalvelu, jonka avulla kuka tahansa voi tehdä ilmoituksen internetissä olevasta, lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvästä laittomasta toiminnasta.
 • Help.some-mobiilisovellus auttaa, jos lapsi on joutunut seksuaalisen häirinnän, ahdistelun ja hyväksikäytön kohteeksi
 • Ota puheeksi. Tietoa internetiin liittyvän lasten seksuaalisen hyväksikäytön ennaltaehkäisystä ja auttamisen tavoista, sisältää tehtäviä. Pelastakaa Lapset, 2013.
 • Suojele minua kaikelta. Tietoa internetin ja digitaalisen median osuudesta lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön lasten kanssa ja heidän hyväkseen toimiville ammattilaisille. Pelastakaa Lapset, 2011.
 • Tunteiden verkko  -aineisto nuorille käsittelee mm. ahdistelua ja häirintää verkossa, tutustumista, luottamusta ja tunteita verkkoympäristössä, oman seksuaalisuuden esiin tuomista netissä sekä seksiin liittyvän tiedon ja keskustelun luotettavuutta. Pelastakaa Lapset, 2015.