Lapsella on oikeus leikkiin ja vapaa-aikaan digitaalisessa mediassa

Lapsella on oikeus lepoon ja vapaa-aikaan, ikänsä mukaiseen leikkimiseen ja virkistystoimintaan (YK:n Lapsen oikeuksien sopimus, artikla 31).

Lapsella on oikeus saada opetusta kehittyäkseen kokonaisvaltaisesti myös digitaalisilta taidoiltaan (artikla 28), valmistaakseen lapsen vastuulliseen elämään vapaassa yhteiskunnassa (artikla 29).

Digitaalisissa ympäristöissä on tärkeää:

  • tunnistaa oppimiaan taitoja ja osaamistaan sekä vahvistaa niitä
  • tunnistamaan omia rajojaan, jos median käytöllä on negatiivisia vaikutuksia
  • löytää turvallisia ja yhdenvertaisia tiloja, joissa voi kehittää omia digitaalisia taitojaan
  • löytää oma tapa ilmaista itseään digitaalisin välinein
  • nauttia digitaalisesta vapaa-ajasta ilman huonoa omaatuntoa

Digitaalinen harrastaminen, olipa se valo- tai videokuvaamista, pelaamista tai koodaamista on yleinen lasten ja nuorten tapa viettää vapaa-aikaa. Aikuisen voi olla vaikea ymmärtää, mitä hienoa tai arvokasta lapselle tärkeässä digitaalisessa ympäristössä on. Ymmärrys syvenee, kun tutustuu yhdessä lapsen kanssa digitaalisiin harrastuksiin.

Digitaalinen harrastaminen yhdistää yli kuntarajojen. Se liittää myös haja-asutusalueiden nuoret suurempaan harrastusyhteisöön. Monelle yksinäiselle ja syrjään jääneelle lapselle ja nuorelle digitaalinen yhteisö on tärkeä. Se voi auttaa selviämään vaikeiden aikojen yli.

Toisaalta nuori voi myös syrjäytyä verkkoon. Digitaalinen yhteisö ei voi olla nuoren ainoa kontakti ulkomaailmaan.

Digitaaliset taidot kehittyvät vain tekemällä ja kokeilemalla. Jokaisella lapsella on oikeus vahvistaa omia taitojaan ja löytää omat vahvuutensa.

Mitä voin tehdä?

  • Olen lapsi tai nuori
  • Olen vanhempi, opettaja tai muu lapsen kanssa toimiva aikuinen
  • Olen päättäjä tai median edustaja

Lue lisää: