Oikeudet digitaalisessa mediassa

Oikeudet digitaalisessa mediassa

Digitaaliset pelit, sovellukset ja verkkoyhteisöt ovat lasten ja nuorten arkisia toimintaympäristöjä. Lapset ovat usein pienestä pitäen osa globaalia digitaalista yhteisöä.

Lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteitään ja näkemyksiään, vaikuttaa päätöksentekoon ja saada aikaan muutoksia omassa elämässään digitaalisesti. Jokaisella lapsella on oikeus osallistua digitaalisissa ympäristöissä, kehittää taitojaan ja oppia uutta.

Samaan aikaan digitaaliset ympäristöt ovat tuoneet mukanaan haasteita. Haasteet näkyvät esimerkiksi nettikiusaamisena, varastettuina salasanoina, vihapuheena, yllätyslaskuina sekä ahdisteluna ja häirintänä verkkoyhteisöissä. Lapsen näkökulmaa ei välttämättä oteta huomioon, kun palveluita suunnitellaan ja muotoillaan.

Lapsella on oikeus olla lapsi digitaalisessa mediassa.

Kuinka hyvin sinä tunnet lapsen oikeudet digitaalisessa mediassa?

Lapsen oikeus yksityisyyteen

Lapsella on oikeus tietoon ja osallisuuteen

Lapsella on oikeus tietoon ja leikkiin digitaalisessa media

Lapsella on oikeus suojeluun