Yhdistyneen kuningaskunnan Safer Internet -keskus on tyytyväinen hallituksen sitoumukseen torjua verkossa esiintyviä haittoja ja tehdä Yhdistyneestä kuningaskunnasta maailman turvallisin paikka käyttää internetiä.

Hallitus on tänään (15. joulukuuta) julkaissut täydellisen vastauksensa verkkohaittoja koskevaan valkoiseen kirjaan.

Vastauksessa esitetään, miten ehdotettu verkkoyrityksille asetettu lakisääteinen huolellisuusvelvoite toimii käytännössä, ja annetaan niille uusia velvollisuuksia käyttäjiään kohtaan.

Sosiaalisen median sivustojen, verkkosivustojen, sovellusten ja muiden palvelujen, jotka isännöivät käyttäjien tuottamaa sisältöä tai antavat ihmisille mahdollisuuden keskustella toisten kanssa verkossa, on poistettava ja rajoitettava laittoman sisällön, kuten lasten seksuaalisen hyväksikäytön, terroristimateriaalin ja itsemurhasisällön, leviämistä.

Teknologia-alustojen on tehtävä paljon enemmän suojellakseen lapsia altistumasta haitalliselle sisällölle tai toiminnalle, kuten houkuttelulle, kiusaamiselle ja pornografialle.

Yhdistyneen kuningaskunnan SIC:n ja SWGfL:n johtaja David Wright sanoi: ”Viime vuosikymmenen ajan olemme olleet eturintamassa, kun Yhdistynyt kuningaskunta on pyrkinyt vastaamaan tähän ohjelmaan. Yhteistyökumppanuutemme puitteissa ylläpidämme vihjelinjoja ja neuvontapuhelimia, jotka käsittelevät lasten seksuaalista hyväksikäyttöä, kostopornoa ja laillisesta mutta haitallisesta sisällöstä ilmoittamista.

”Autamme opettajia, sosiaalityöntekijöitä ja muita ammattilaisia kaikkialla Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jotka työskentelevät suoraan maan kuuden miljoonan lapsen kanssa.

”Olemme työssämme kauhuissamme nähneet, kuinka verkkovahinkojen laajuus ja monimutkaisuus ovat kasvaneet viime vuosikymmenen aikana ja erityisesti nykyisen Covid-19-pandemian aikana, joka on pahentanut tilannetta.

”Tämä on ollut kaikkien aikojen vilkkain vuotemme, ja kostopornon puhelinpalveluun tulleet puhelut ovat yli kaksinkertaistuneet tänä vuonna.

”Lainsäädäntö on tervetullut ja tärkeä askel, jolla autetaan ratkaisemaan joitakin keskeisiä haasteita, jotka liittyvät verkkovahinkoihin”. Se ei kuitenkaan poista nettiriskejä, ja tähän liittyen tarvitaan lisää työtä, erityisesti koulutusta ja tietoisuutta sekä ihmisten auttamista riskien hallinnassa.

”Safer Internet Day -päivän kaltaiset aloitteet ovat erittäin tärkeitä. Viime vuonna päivä tavoitti 49 prosenttia brittiläisistä lapsista ja 26 prosenttia vanhemmista. Päivä on elintärkeä kosketushetki lasten elämässä, kun on kyse verkkoturvallisuudesta.

”Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ei ole vielä vahvistanut, että se aikoo osallistua näiden palvelujen tulevaisuuden turvaamiseen sen jälkeen, kun keskuksen EU:lta saama rahoitus päättyy. Jotta se voisi olla todellinen maailman johtava toimija verkkohaittojen torjunnassa, sen on aika puuttua tähän asiaan.”

Ofcom on myös vahvistettu sääntelyviranomaiseksi, jolla on valtuudet määrätä sakkoja yrityksille, jotka laiminlyövät huolellisuusvelvoitteensa, enintään 18 miljoonaa puntaa tai kymmenen prosenttia vuotuisesta maailmanlaajuisesta liikevaihdosta sen mukaan, kumpi on suurempi.

Sillä on valtuudet estää vaatimustenvastaisten palvelujen käyttö Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Wright lisäsi: ”Vahvistus siitä, että Ofcomista tulee sääntelyviranomainen, on rohkaiseva, samoin kuin sen saamat valtuudet.

”Kuten muidenkin, esimerkiksi lakisääteisten virastojen, johtavassa asemassa olevien henkilöiden olisi oltava vastuussa toimistaan, jos ne eivät pysty estämään käyttäjille aiheutuvaa haittaa, ja tämän olisi ulotuttava rikosoikeudellisiin menettelyihin. Kaikkien pitäisi hyötyä teknologiasta ilman haittoja.”