Yhdistyneen kuningaskunnan Safer Internet -keskuksen yhteistyökumppani SWGfL pilotoi uutta digitaalisen hyvinvoinnin työkalua.

SWGfL on julkaissut pilottiversion digitaalisen hyvinvoinnin resurssistaan osana työtään Yhdistyneen kuningaskunnan Safer Internet Centre -keskuksen hyväksi.

Nuorten auttaminen ja tukeminen oman hyvinvointinsa ja verkossa tekemiensä valintojen ymmärtämisessä ja hallinnassa on olennaisen tärkeää, ja siksi tämä resurssi on luotu.

Käyttämällä auton vertausta ja pyytämällä nuorta kuvittelemaan, että hän istuu auton ratissa, työkalu tukee nuorta oppimaan käyttäytymisestään ja valinnoistaan ja auttaa häntä itsereflektoinnissa.

Miten digitaalisen hyvinvoinnin työkalu toimii?

Työkalu perustuu William Glasserin käyttäytymisen valintateoriaan, ja se tukee 11-14-vuotiaita nuoria oppimaan siitä, mikä määrittää ja ohjaa heidän käyttäytymistään. Lisäksi työkalussa on vuorovaikutteinen moduuli, jonka avulla nuoret voivat tehdä itsereflektiota, ymmärtää käyttäytymistään ja kehittää strategioita sen hallitsemiseksi myönteisellä tavalla.

Valintateoriassa tunnistetaan viisi perustarvetta, jotka määrittävät käyttäytymistämme: selviytyminen, rakkaus ja kuuluminen, itsetunto, vapaus ja hauskuus. Auton moottori edustaa näitä tarpeita. Käyttäytymisemme koostuu neljästä osasta – kuten auton pyörät. Kaksi etummaista pyörää – tekeminen ja ajattelu – ohjaavat autoamme tiettyyn suuntaan, ja takimmaiset pyörät – tunteet ja kehon signaalit seuraavat . Siksi se, miten käyttäydymme, toisin sanoen mitä tunnemme, ajattelemme, teemme ja miten kehomme reagoi, määräytyy sen mukaan, miten yritämme täyttää jonkin näistä viidestä tarpeesta. ” Näin ollen se, miten käyttäydymme, eli mitä tunnemme, ajattelemme, teemme ja miten kehomme reagoi, määräytyy sen mukaan, miten yritämme täyttää jonkin näistä viidestä tarpeesta.

Digitaalisen hyvinvointityökalun käyttö

Resurssi on tällä hetkellä beta-kehityksessä, ja SWGfL pilotoi sähköistä oppimismoduulia samalla kun se jatkaa vuorovaikutteisen sovellusmoduulin kehittämistä. Vaikka resurssi on ensisijaisesti suunniteltu nuorten itsensä käytettäväksi, olemme sisällyttäneet siihen ohjeita vanhemmille ja ammattilaisille, jotta he voivat tukea nuoria resurssin käytössä.