Yhdistyneen kuningaskunnan koulujen verkkoturvallisuuspolitiikka ja -käytännöt Vuosiraportti 2021 julkaistiin

Yhdistyneen kuningaskunnan koulujen verkkoturvallisuuspolitiikkaa ja -käytäntöjä koskeva vuosittainen raportti, jossa tarkastellaan verkkoturvallisuuteen liittyviä suuntauksia viime vuoden aikana, on julkaistu. Raportissa käytetään tietoja 360 Degree Safe -työkalusta, joka kattaa Englannin koulut ja korkeakoulut, ja analysoidaan, missä niiden vahvuudet ja heikkoudet ovat verkkoturvallisuuden osalta.

Raportin on laatinut professori Andy Phippen Bournemouthin yliopistosta, ja se on kymmenes analyysi. Se perustuu 360 Degree Safe -työkaluun, jota tuhannet koulut eri puolilla maata ovat käyttäneet jo yli kymmenen vuoden ajan. Kuten aiemmissakin raporteissa, myös tässä raportissa on paljon lupaavia tuloksia, mutta silti siinä tuodaan esiin huolenaiheita.

Koulujen vahvuudet verkkoturvallisuudessa

Suurimmalla osalla kouluista on yleisesti ottaen käytössään oikeat toimintatavat tai teknologia, joilla voidaan puuttua erityiskysymyksiin ja täyttää siten koulujen turvallisuusvelvoitteet näillä aloilla. Näitä ovat muun muassa

 • Verkkoturvallisuuspolitiikka – yleinen politiikka lasten turvallisuuden takaamiseksi.
 • Suodatus – haitallisen tai järkyttävän sisällön poistaminen.
 • Seuranta – haitallisen tai järkyttävän sisällön näkemisen estäminen ja siihen reagoiminen.
 • hyväksyttävä käyttö – käyttöohjeet.
 • Digitaaliset kuvat ja videokuvat – asianmukainen käyttö

Nämä osa-alueet ovat osoittaneet, että kouluilla on johdonmukainen toimintatapa, jolla ne reagoivat verkkoturvallisuuteen liittyviin tapauksiin ja varmistavat samalla, että oppilaat eivät altistu haitalliselle tai järkyttävälle sisällölle.

Koulujen verkkoturvallisuuden heikkoudet

Esiin nostetut heikkoudet viittaavat aloihin, jotka vaativat lisää investointeja ja koulujen pitkäaikaista sitoutumista vaatimustenmukaisuuden parantamiseen. Näitä ovat muun muassa seuraavat:

 • Tietoturva – arkaluonteisten tietojen suojaaminen
 • Henkilöstö – verkkoturvallisuuskoulutus
 • Verkkoturvallisuuspolitiikan ja -käytäntöjen vaikutus – tietoisuus ja täytäntöönpano.
 • virastot – asianmukainen käyttö

Kaksi raportista poimittua keskeistä tilastoa osoitti, että:

 • Yli 40 prosentilla kouluista ei ole henkilöstökoulutusta.
 • vajaalla 30 prosentilla ei ole tietosuojaan liittyviä käytäntöjä.

Ammatillinen kehitys oli myös keskeinen näkökohta koulujen 360-välineessä saavuttamien tulosten kannalta. Puutteellisella ammatillisella kehittämisellä oli yleisesti ottaen kielteinen vaikutus koulun suoritukseen.

Professori Andy Phippen sanoi: Analyysimme osoittaa sekä hyviä että huolestuttavia näkökohtia englantilaisten koulujen verkkoturvallisuuspolitiikassa ja -käytännöissä. Vaikka tiedämme, että kouluilla on hyvät toimintaperiaatteet ja että ne ovat ottaneet käyttöön teknisiä välineitä verkkovuorovaikutuksen hallitsemiseksi, se, että 40 prosentilla kouluista ei ole henkilöstön koulutusohjelmaa, on erittäin huolestuttavaa. Henkilökunta on verkkoturvallisuuden etulinjassa kouluissa ja muualla, ja ilman säännöllistä ja ajantasaista koulutusta heillä ei ole valmiuksia torjua tehokkaasti jatkuvasti muuttuvaan digitaaliseen maailmaan liittyviä riskejä.

SWGfL käynnisti360 degree safe -ohjelman marraskuussa 2009, jotta koulut voivat arvioida omaa verkkoturvallisuuttaan, verrata sitä muihin, tunnistaa ja priorisoida parannusalueita ja löytää neuvoja ja tukea edistymistä varten. Voit tutustua koko raporttiin täällä:

Yhdistyneen kuningaskunnan koulujen verkkoturvallisuuspolitiikan ja -käytäntöjen arviointi 2021.