Turvallisemman internetin päivän koulutusresurssit 3-7-vuotiaille – tarkempi tarkastelu

Auttaaksemme kouluja, nuorisoryhmiä, poliisiviranomaisia, kirjastoja ja muita tahoja toteuttamaan hauskoja ja kiinnostavia Internetin turvapäivän aktiviteetteja olemme luoneet erilaisia resursseja lasten ja nuorten parissa työskenteleville, mukaan lukien räätälöityjä resursseja 3-7-vuotiaiden kanssa työskenteleville.

Tässä blogissa tarkastelemme tarkemmin joitakin näistä resursseista.

Mille ikäryhmälle tämä resurssi on suunniteltu?

Nämä resurssit on räätälöity kasvattajille ja muille ammattilaisille 3-7-vuotiaille nuorille. Resurssit koostuvat mukautettavasta oppitunnista, johon liittyy diat, lyhyempiä aktiviteetteja sisältävästä aktiviteettivalikoimasta ja kokoonpanosta.

Miksi luotettavuus verkossa on tärkeä aihe 3-7-vuotiaille?

Luotettavuuden ymmärtäminen verkossa ja sen tunnistaminen, mihin voi ja mihin ei voi luottaa, on tärkeää, jotta kaikki voivat iästä riippumatta nauttia internetistä turvallisesti ja myönteisesti. Meidän on kuitenkin otettava huomioon, että 3-7-vuotiaiden lasten tiedot, taidot ja kokemukset ovat vielä hyvin varhaisessa kehitysvaiheessa. Siksi kaikki toiminnot on suunniteltu niin, että niissä esitellään luotettavuutta verkossa ja autetaan oppijoita esittämään kysymyksiä ja ymmärtämään, että kaikkea ei voi ottaa todesta.

Mitkä ovat tämän resurssin keskeiset oppimistavoitteet?

Kun oppijat ovat käyttäneet näitä resursseja, he ymmärtävät, että internetiä voidaan käyttää tiedon hankkimiseen. Oppilaat tietävät, että koska kaikki verkossa oleva tieto ei ole ”totta”, se on tarkistettava monin eri tavoin, jotta siihen voidaan luottaa. He osaavat luetella erilaisia tapoja tehdä tämä. Oppilaita rohkaistaan antamaan omia esimerkkejä siitä, mikä on faktaa, mikä ei ole totta ja mikä on mielipidettä – osoittaakseen ymmärtävänsä asiaa. Oppilaita kannustetaan myös miettimään, miltä aikuisilta he voivat pyytää apua, kun he eivät ole varmoja siitä, onko jokin asia verkossa luotettava.

Miten opettajat ja kasvattajat voivat käyttää tätä resurssia?

Kaikki Safer Internet Day 2021 -päivää varten luodut opetusmateriaalit on suunniteltu helppokäyttöisiksi ja mukautettaviksi erilaisille kohderyhmille, ympäristöihin ja tarpeisiin. Tässä paketissa kasvattajat aloittavat käyttämällä kokoonpanoa ja lukemalla tarinan ”Etsivä Digiduck”. Tarinassa Digiduck tajuaa, että kaikki tieto verkossa ei ole luotettavaa, ja Wise_Owlin avulla hän oppii erilaisia tapoja tarkistaa, onko löytämänsä tieto totta, epätotta vai mielipide. Tämä tarina on koko oppimateriaalipaketin ja kaikkien oppituntisuunnitelmaan sisältyvien tehtävien perusta. Tämän lisäksi mukana on valikko nopeista aktiviteeteista, joita voidaan käyttää sen mukaan, kuinka paljon aikaa on käytettävissä. Paketti on riittävän joustava, jotta se sopii kaikkien tämän ikäisten lasten tarpeisiin ja kykyihin, ja siinä on riittävästi aktiviteetteja, joita voi tehdä koko viikon ajan tai palata niihin myöhemmin.

Mitä keskeisiä aktiviteetteja kasvattajien tulisi etsiä?

Faktaetsivät!

Tämä aktiviteetti antaa oppijoille mahdollisuuden tehdä omaa tutkimusta verkossa aikuisen avustamana. Lapset valitsevat annettua mallia käyttäen eläimen ja kirjoittavat siitä yhden tosiasian ja yhden totuudenvastaisen asian. Kun jokainen lapsi on saanut kaksi lausettaan valmiiksi, kaikki tulosteet kootaan yhteen, ja oppijat lajittelevat väitteet ryhmätyönä tosiksi tai vääriksi. Hieman vanhemmille lapsille toimintaa voidaan laajentaa siten, että he voivat myös esittää mielipiteensä valitsemastaan eläimestä, jolloin toimintaan saadaan uusi elementti. Vaihtoehtoisesti oppijoita voidaan rohkaista tekemään tehtävästä hankalampi vertaisilleen tekemällä ”epätosi” lause uskottavammaksi, jotta totuudenmukaisten ja väärien lauseiden tunnistaminen olisi vaikeampaa.