Talk it over – uusi resurssi verkkovihasta käytävien keskustelujen tueksi

Childnet on lanseerannut ”Talk it over” -nimisen uuden tutkimukseen perustuvan resurssin, joka on suunniteltu tukemaan kasvattajia empaattisten, rehellisten ja näyttöön perustuvien keskustelujen käymisessä verkossa esiintyvästä vihasta ja sen torjumisesta yläkouluikäisten oppilaiden kanssa. Tässä blogissa tarkastellaan tarkemmin tätä resurssia ja tapaa, jolla kasvattajat voivat käyttää sitä tukeakseen nuoria, joiden kanssa he työskentelevät.

Resurssin taustalla oleva tutkimus

Childnet toteutti heinäkuussa 2020 tutkimushankkeen, johon osallistui yli 2000 13-17-vuotiasta brittinuorta.

Tutkimuksessa todettiin, että internet on nuorille todennäköisin paikka, jossa he joutuvat todistamaan vihaa, ja että 80 prosenttia nuorista oli nähnyt verkossa jotain vihamielistä, joka oli suunnattu johonkin tiettyyn ryhmään viimeisen vuoden aikana.

Yhdeksän kymmenestä nuoresta oli samaa mieltä siitä, että ketään ei pitäisi vihata verkossa sukupuolen, rodun, uskonnon, seksuaalisuuden, vammaisuuden tai transsukupuolisuuden vuoksi. 72 prosenttia nuorista uskoo, että heidän ikäisillään on tärkeä rooli verkkovihan torjumisessa ja ystävällisemmän internetin luomisessa kaikille.

Mikä on Talk it over?

Talk it over on:

  • kirjoitettu käytettäväksi 13-17-vuotiaiden nuorten kanssa,
  • se perustuu yli 2000 brittiläisen nuoren kanssa tehtyyn tutkimukseen,
  • koostuu nopeista tehtävistä, jotka on suunniteltu osallistaviksi ja mukautettaviksi,
  • siihen liittyy keskeisiä ohjeita kasvattajille, jotka käsittelevät muun muassa lakia, suojelua ja raportointia,
  • ladattavissa ilmaiseksi.

Talk it over sisältää neljä osiota, joilla kullakin on omat oppimistavoitteensa:

  1. Ymmärtää, mitä tarkoitetaan ”verkkovihalla” ja miksi ihmiset saattavat käyttää internetiä vihan ilmaisemiseen.
  2. Tutkitaan verkkovihan vaikutusta sen kohteeksi joutuneisiin ihmisiin ja niihin, jotka näkevät sen tapahtuvan.
  3. Kehitetään strategioita, joilla voidaan reagoida verkkovihaan, mukaan lukien siitä ilmoittaminen.
  4. Tutkitaan ja kehitetään tapoja tehdä internetistä hyväksyvämpi ja osallistavampi paikka.

Jokaiseen osioon sisältyy infografiikka, jota tuetaan keskustelua ohjaavilla avainkysymyksillä ja jossa kerrotaan vuoden 2020 tutkimuksesta saaduista olennaisista tuloksista ja tilastoista, sekä kaksi lyhyttä opetustehtävää, jotka voidaan toteuttaa 10-20 minuutin aikana ja joissa tarkastellaan tutkimuksesta nousevia teemoja yksityiskohtaisemmin.

Nuoret käyttävät internetiä jo nyt innovatiivisilla ja innostavilla tavoilla toteuttaakseen muutoksia yhteisöissään ja juhliakseen erilaisuutta. Toivomme, että jakamalla tutkimustuloksia ja nuorten todellisia kokemuksia, joita ne edustavat, voimme antaa yhä useammille nuorille mahdollisuuden puhua asiasta.

Opettajat ja kasvattajat löytävät Talk it over -resurssin Childnetin verkkosivuilta.