Safer Internet Day 2021 -koulutuspaketti 7-11-vuotiaille – tarkempi tarkastelu

Auttaaksemme kouluja, nuorisoryhmiä, poliisiviranomaisia, kirjastoja ja muita tahoja toteuttamaan hauskoja ja kiinnostavia Internetin turvapäivän aktiviteetteja olemme luoneet erilaisia resursseja lasten ja nuorten parissa työskenteleville, mukaan lukien räätälöityjä resursseja 7-11-vuotiaiden kanssa työskenteleville.

Tässä blogissa tarkastelemme tarkemmin joitakin näistä resursseista.

Mille ikäryhmälle tämä resurssi on suunniteltu?

Nämä resurssit on räätälöity kasvattajille ja muille ammattilaisille 7-11-vuotiaille nuor ille. Materiaalit koostuvat oppitunnista, johon liittyy diat, lyhyempiä aktiviteetteja sisältävästä aktiviteettivalikoimasta ja kokouksesta.

Miksi luotettavuus verkossa on tärkeä aihe tälle ikäryhmälle?

Luotettavuuden ymmärtäminen verkossa ja sen tunnistaminen, mihin voi luottaa ja mihin ei, on tärkeää, jotta kaikki voivat iästä riippumatta nauttia internetistä turvallisesti ja myönteisesti. Kuitenkin 7-11-vuotiailla halu käyttää teknologiaa alkaa kasvaa nopeasti tässä vaiheessa. Ala-asteikäisten lasten on ymmärrettävä, että sisältö voi olla totta tai epätotta, uskomus tai mielipide, ja lisäksi he alkavat todennäköisesti tutustua verkkomainontaan ja muokatun sisällön käyttöön – esimerkiksi seuraamiensa vaikuttajien jakamaan sisältöön. Tämän ikäiset lapset oppivat vielä niin paljon itsestään ja ympäröivästä maailmasta. On ratkaisevan tärkeää, että heidän saamansa tieto on luotettavaa, asianmukaista ja turvallista heidän kehityksensä ja hyvinvointinsa kannalta.

Mitkä ovat tämän resurssin keskeiset oppimistavoitteet?

Resurssien tavoitteena on auttaa 7-11-vuotiaita lapsia liikkumaan verkossa varmemmin, iloisemmin ja turvallisemmin tunnistamalla, mikä internetissä on luotettavaa ja mikä ei.

Oppijat pohtivat, mitä luotettavuus, motiivi ja luottamus tarkoittavat verkossa. He oppivat tunnistamaan tilanteita, joissa sisältö voi olla epäluotettavaa tai joissa sen tarkoituksena on suostutella tai vaikuttaa – esimerkiksi mainokset, sponsoroitu sisältö, uutiset, kuvat, linkit ja muut. Mikä tärkeintä, nämä resurssit antavat oppijoille erilaisia tekniikoita luotettavuuden arvioimiseksi ja antavat heille selkeän käsityksen siitä, milloin ja miten he voivat saada apua, jos he sitä tarvitsevat.

Miten opettajat ja kouluttajat voivat käyttää sitä?

Kaikki Safer Internet Day 2021 -päivää varten luodut opetusmateriaalit on suunniteltu niin, että ne ovat helppokäyttöisiä ja mukautettavissa erilaisiin kohderyhmiin, ympäristöihin ja tarpeisiin. Tämän paketin osalta kasvattajat voisivat aloittaa käyttämällä kokoonpanoa tämän vuoden teeman esittelyyn ja antaa alustavan käsityksen erityyppisestä verkkosisällöstä, joka saattaa olla epäluotettavaa.

Tämän jälkeen kasvattajat voivat käyttää oppituntia ja siihen liittyviä resursseja ja laajentaa oppimista erilaisilla lyhyillä lisätoiminnoilla, joita voidaan tutkia viikon aikana tai joihin voidaan palata myöhemmin.

Mitä keskeistä toimintaa haluat korostaa?

”Trust it or check it?” on mukautettava, interaktiivinen peli, joka sisältyy kokouksen dioihin.

Kouluttajille annetaan erilaisia esimerkkejä epäluotettavasta verkkosisällöstä, joista he voivat valita sopivimmat jaettavaksi oppijoiden kanssa. Tämän jälkeen oppijat saavat tilaisuuden tutkia sisältöä ja arvioida, pitäisikö heidän ”luottaa siihen” vai ”tarkistaa se”. Tehtävässä oppijoita kehotetaan myös pohtimaan, miltä epäluotettavan sisällön näkeminen voi tuntua, ja lopuksi annetaan yksinkertaisia käytännön neuvoja, joita oppijat voivat käyttää jatkossa.

Muita tapoja osallistua