Maailman katseet kiinnittyvät Eurooppaan, kun IWF pitää myönteisenä edistystä lasten turvallisuustoimenpiteissä Brysselissä.

”Emme voi sallia, että Eurooppa on turvasatama näille rikollisille, jotka käyttävät hyväkseen haavoittuvien, viattomien lasten pahinta hyväksikäyttöä. Olemme tyytyväisiä, että toimiin on ryhdytty.”

Internet Watch Foundation (IWF), joka on Yhdistyneen kuningaskunnan Safer Internet Centre -keskuksen yhteistyökumppani, on suhtautunut myönteisesti Brysselin toimiin, joilla varmistetaan, että yritykset voivat jatkossakin havaita lasten seksuaalista hyväksikäyttöä sisältävän verkkomateriaalin, mutta sanoo, että lisää on vielä tehtävä.

Euroopan parlamentin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta hyväksyi 7. joulukuuta ehdotuksen yksityisyyden suojaa ja sähköistä viestintää koskevan direktiivin väliaikaisesta poikkeuksesta.

Väliaikainen poikkeus tarkoittaa, että verkkopohjaiset viestintäpalvelut voivat jatkaa lasten seksuaalisen hyväksikäytön vapaaehtoista havaitsemista verkossa PhotoDNA:n ja muiden Internet Watch Foundationin tarjoamien palvelujen kaltaisten välineiden avulla.

IWF on osa Yhdistyneen kuningaskunnan Safer Internet Centre -keskusta, joka yhdessä hyväntekeväisyysjärjestöjen SWGfL:n ja Childnetin kanssa pyrkii tarjoamaan kriittisiä neuvoja, resursseja ja toimia, joiden avulla kaikki, erityisesti lapset ja nuoret, pysyvät turvassa verkossa.

IWF:n toimitusjohtaja ja UKSIC:n johtaja Susie Hargreaves OBE sanoi: ”Olemme tyytyväisiä siihen, että parlamentti on edistynyt – tämä väliaikainen poikkeus on tärkeä askel lasten turvallisuuden takaamiseksi ja heidän suojelemisekseen verkossa tapahtuvalta vahingolta.

”Yritysten on käytettävä kaikkia käytettävissään olevia välineitä ja palveluja, jotta niiden verkkoalustat olisivat turvallisia kaikille käyttäjille, ja IWF tarjoaa joitakin parhaista saatavilla olevista suojatoimista. On elintärkeää, että lainsäädännöllinen ympäristö tukee niitä kaikessa mahdollisessa toiminnassaan. Odotamme innokkaasti LIBE-valiokunnan eilen hyväksymän tekstin lopullisia yksityiskohtia, mutta nimellisarvoltaan eilinen päivä näyttää olevan suuri päivä lasten suojelemiseksi verkossa.

”Maailman katseet ovat tällä hetkellä kiinnittyneinä Eurooppaan. Eurooppa on edelleen maailmanlaajuinen keskus, jossa tätä vastenmielistä kuvamateriaalia isännöidään. Vuonna 2019 yhdeksän kymmenestä poistamastamme verkkosivusta yhdeksän sijaitsi Euroopassa.

”Koska Euroopan komissio on hiljattain julkaissut kuulemisen lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja riiston torjumista koskevan uuden strategian vaikutustenarvioinnista, on elintärkeää, että tällaisen kuvamateriaalin isännöintiä EU:ssa ei suvaita jatkossa. Nyt ei ole aika rentoutua tai lakata pyrkimästä turvallisempaan internetiin. Nyt on ratkaiseva aika.

”Tilanne ei ole parantunut, vaan näyttää pahentuneen, ja yhä useampi analyytikkomme löytämä ja poistama materiaali voidaan jäljittää Euroopassa sijaitseville palvelimille.

”Emme voi sallia, että Eurooppa on turvasatama näille rikollisille, jotka käyttävät hyväkseen haavoittuvien, viattomien lasten pahinta hyväksikäyttöä. Olemme tyytyväisiä, että toimiin on ryhdytty.

”Tämän on kuitenkin oltava vasta alku, eikä se ole läheskään kaikki.”

Muistathan, että lasten seksuaalista hyväksikäyttöä verkossa koskevista kuvista ja videoista voi ilmoittaa nimettömänä osoitteessa https://report.iwf.org.uk/en.

Yleisölle annetaan tämä neuvo ilmoitusta tehdessä:

  • Ilmoita lasten seksuaalista hyväksikäyttöä esittävistä kuvista ja videoista IWF:lle, jotta ne voidaan poistaa. IWF:lle tehtävät ilmoitukset ovat nimettömiä.
  • Ilmoita tarkka URL-osoite, jossa lasten seksuaalisen hyväksikäytön kuvat sijaitsevat.
  • Älä ilmoita muusta haitallisesta sisällöstä – IWF:n verkkosivuilta löydät tiedot muista virastoista, joille voit tehdä ilmoituksen.
  • Ilmoita poliisille, jos olet huolissasi lapsen hyvinvoinnista,
  • Ilmoita vain kerran kustakin verkko-osoitteesta eli URL-osoitteesta. Saman URL-osoitteen toistuva ilmoittaminen ei ole tarpeellista ja tuhlaa analyytikoiden aikaa.
  • Ilmoita lasten seksuaalisen hyväksikäytön muista kuin valokuvamaisista visuaalisista kuvauksista, kuten tietokoneella luoduista kuvista. IWF voi poistaa kaiken tämänkaltaisen, jota myös isännöidään Yhdistyneessä kuningaskunnassa.