Juhlimme verkossa tätä Pride-kuukautta

Kesäkuu on Pride-kuukausi, joka on omistettu LGBTQ+-yhteisöjen juhlistamiselle kaikkialla maailmassa. Pridea juhlitaan paraateilla ja marsseilla, mutta COVID-19:n vuoksi joitakin tapahtumia järjestetään internetissä, kuten Zoomissa ja muilla sosiaalisen median sivustoilla. Tämän kuukauden kunniaksi Childnet juhlistaa tapoja, joilla internetiä voidaan käyttää LGBT+-nuorten juhlistamiseen ja tukemiseen.

Tunne edustettuna

Teknologia ja internet voivat osaltaan edistää jatkuvaa pyrkimystä suurempaan edustukseen, esimerkiksi nyt on olemassa hymiöitä, joissa näkyy sukupuolineutraaleja hahmoja ja samaa sukupuolta olevia pareja ja perheitä.

Lisäksi 95 prosenttia LGBT-nuorista sanoo, että internet on auttanut heitä löytämään myönteisiä roolimalleja (Stonewall School Report, 2017). Ei pidä koskaan aliarvioida sitä, miten tärkeää on nähdä ihmisiä, joihin samaistuu tai jotka näyttävät samalta kuin itse. LGBT+-nuoret saattavat todennäköisemmin löytää verkosta roolimallin, jonka kokemukset muistuttavat enemmän heidän omia kokemuksiaan, kuin offline-yhteisöistä.

Yhteys ja kuuluminen johonkin

Pride-kuukausi on aikaa tuntea yhteenkuuluvuutta ja juhlia rakkaudessa ja ystävyydessä, osoittaa, miten pitkälle homojen oikeudet ovat edenneet, vaikka joissakin paikoissa on vielä tehtävää. Internet tarjoaa uuden mahdollisuuden juhlia laajemmin kuin vain kaupungeissa ja paraateissa.

Valitettavasti yksinäisyys voi olla osa monien LGBT+-ihmisten kokemuksia, erityisesti silloin, kun he ovat nuorempia ja kokevat ehkä, ettei heillä ole ympärillään ketään muuta, joka voisi samaistua heidän kokemuksiinsa. Tällaisissa tapauksissa nuoret LGBT+-ihmiset voivat käyttää internetiä tunteakseen olevansa osa tukevaa yhteisöä. He voivat esimerkiksi osallistua foorumeille tai ryhmiin ja keskusteluihin sosiaalisen median avulla.

Tila identiteetin tutkimiselle

Internet on paikka, jossa jokainen voi tutkia sisältöä, johon samaistuu tai jota pitää inspiroivana. LGBT+-nuorille voi olla rauhoittavaa nähdä sisältöä, jossa juhlitaan ja kunnioitetaan erilaisuutta, varsinkin jos he eivät koe tätä offline-elämässään.

90 prosenttia LGBT-nuorista sanoo voivansa olla oma itsensä verkossa (Stonewall School Report 2017), ja tiedämme, että internet voi olla tärkeä tila LGBT+-nuorille, jotta he voivat ilmaista itseään totuudenmukaisesti sisällössä, jota he luovat ja jakavat. Esimerkiksi transnuoret tai nuoret, joilla on muu sukupuoli-identiteetti, voivat kokea, että heidän on helpompi edustaa todellista sukupuoltaan verkossa.

Tila apua, ohjausta ja koulutusta varten

LGBT+-nuorena olemiseen liittyy omat haasteensa, kuten sopeutuminen siihen, kuka on yhteiskunnassa, joka ei aina hyväksy sinua, tai pelko syrjinnästä ja hylkäämisestä.

Ohjausta ja apua hyvinvoinnin, käytännön tuen ja transspesifisen hoidon alalla, vain muutamia esimerkkejä mainitakseni, on helpommin saatavilla internetin ansiosta. Young Stonewallin kaltaiset järjestöt tarjoavat kipeästi kaivattua tukea, jota LGBT+-ihmiset eivät välttämättä saa nykyisiltä läheisiltään.

96 prosenttia LGBT-nuorista sanoo, että internet on auttanut heitä ymmärtämään enemmän seksuaalisesta suuntautumisestaan ja/tai sukupuoli-identiteetistään (Stonewall School Report 2017). Internet voi olla tärkeä valistustiedon lähde, jota ei välttämättä opeteta tai jaeta kaikissa kouluissa.

Tämä blogi julkaistiin alun perin Childnet.com-sivustolla.